Τι είναι η Γενετική

Η Γενετική είναι η βιολογική επιστήμη που μελετά την βιοποικιλότητα, την κληρονομικότητα, τα γονίδια και τους τρόπους μεταβίβασης των γενετικών χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά. Ειδικότερα η Γενετική του Ανθρώπου είναι η βιολογική επιστήμη της ανθρώπινης ποικιλότητας.

Η Ιατρική Γενετική αφορά το υποσύνολο της Γενετικής του Ανθρώπου που σχετίζεται με γενετικά νοσήματα. Κάποιοι από τους σημαντικότερους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής είναι εργαστηριακοί (σε αυτούς συμβάλλουν κυρίως εξειδικευμένοι βιολόγοι): 
- η Μοριακή Γενετική (εστίαση στην λειτουργία των γονιδίων σε μοριακό επίπεδο με χρήση τεχνικών ανάλυσης DNA), 
- η Κυτταρογενετική (εστίαση στην δομή των χρωμοσωμάτων),
- η Μοριακή Κυτταρογενετική (συνδυασμός Μοριακής Γενετικής  και Κυτταρογενετικής) 
- η Βιοχημική Γενετική (εστίαση στο βιοχημικό επίπεδο των πρωτεϊνών, των μεταβολικών αντιδράσεων και της κυτταρικής λειτουργίας).

Η Κλινική Γενετική είναι η ιατρική μελέτη ασθενών με κληρονομικά νοσήματα (σε αυτή συμβάλλουν κυρίως εξειδικευμένοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων). Στόχος της είναι η διάγνωση και η πρόληψη εμφάνισης κληρονομικών νοσημάτων σε συνδυασμό με γενετικό έλεγχο και με γενετική συμβουλευτική.
Ειδικότερα, η Κλινική Γενετική των συνδρόμων της κεφαλής, ή Κλινική Κεφαλογενετική, αφορά την ιατρική μελέτη ασθενών με κληρονομικά νοσήματα της κεφαλής (σε αυτή συμβάλλουν κυρίως εξειδικευμένοι οδοντίατροι).

Επικοινωνία με το Κέντρο

Διεύθυνση: Φιλαρέτου 88 & Ελ. Βενιζέλου 152
17672 Καλλιθέα - Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2109595772