Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος

Ο Σύνδεσμος Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδας (Σ.Ι.Γ.Ε) είναι ένα Πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την Αθήνα. Μέλη του ΣΙΓΕ είναι περίπου 170 επιστήμονες με εξειδικευμένη ενασχόληση στην Ιατρική Γενετική.
Οι επιμέρους τομείς της Ιατρικής Γενετικής περιλαμβάνουν την Κλινική Γενετική (κλινική εξέταση ασθενών με γενετικά νοσήματα και κλινική διάγνωση), την Γενετική Συμβουλευτική (ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και συγγενών τους σχετικά με γενετικά νοσήματα), την Βιοχημική Γενετική (βιοχημικός έλεγχος παραμέτρων που σχετίζονται με γενετικά νοσήματα), την Κυτταρογενετική (έλεγχος των αριθμητικών και δομικών ανωμαλιών των χρωμοσωμάτων και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα), την Μοριακή Γενετική (έλεγχος αλληλουχιών του DNA και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα) και την Μοριακή Κυτταρογενετική (συνδυαστικός έλεγχος αλληλουχιών του DNA επί των χρωμοσωμάτων και συσχετισμός με γενετικά νοσήματα). 

Στην ιστοσελίδα του συνδέσμου υπάρχουν όλα τα σχετικά νομοθετικά κείμενα.
http://www.sige.gr/index.php/gr/

Επικοινωνία με το Κέντρο

Διεύθυνση: Φιλαρέτου 88 & Ελ. Βενιζέλου 152
17672 Καλλιθέα - Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 2109595772